Close the gap

#67 - Om att driva förändring och hålla sig i utveckling

May 28, 2021
Close the gap
#67 - Om att driva förändring och hålla sig i utveckling
Show Notes

hur gör man för att hålla sig i ständig utveckling, alltså driva förändring på individnivå, istället för att stagnera? Och när allt runtomkring förändras i allt snabbare takt är det inte längre tillräckligt att hålla sig på samma nivå. För då hamnar man till slut efter.

Att hantera och kunna leva i den föränderliga värld vi lever i är en sak. Men hur driver vi förändring och ser till att proaktivt utvecklas för att undvika att bli den där bakåtsträvaren som tycker att det var bättre förr?

Det finns ett kinesiskt talesätt som säger att vi inte bör vara rädda för att gå sakta framåt, utan det vi bör vara rädda för är att stå still. Och i exempelvis ett ultramarathon är detta faktiskt ett bättre råd än många andra. Men också i livet i stort.

Hör om de sex logiska förändringsnivåerna från Robert Dilts och om tre nycklar till förändring från psykologerna Dan och Chip Heath (som skrivit boken Switch - how to change things when change is hard).

"Some periods of our growth are so confusing that we don’t even recognize that growth is happening. We may feel hostile or angry or weepy and hysterical, or we may feel depressed. It would never occur to us, unless we stumbled on a book or a person who explained to us, that we were in fact in the process of change, of actually becoming larger than we were before.

Whenever we grow, we tend to feel it, as a young seed must feel the weight and inertia of the earth as it seeks to break out of its shell on its way to becoming a plant. Often the feeling is anything but pleasant.

But what is most unpleasant is the not knowing what is happening. Those long periods when something inside ourselves seems to be waiting, holding its breath, unsure about what the next step should be... for it is in those periods that we realize that we are being prepared for the next phase of our life and that, in all probability, a new level of the personality is about to be revealed."
Alice Walker