Close the gap

#58 - Optimus

March 26, 2021
Close the gap
#58 - Optimus
Show Notes

Bekanta dig med storheter som Confucius, Aristoteles, Maslow, Michael Jackson och Paulo Coelho. Och få svaret på varför det finns all anledning att alltid sträva närmare sin fulla potential.