Close the gap

#55 Vakna, Väx och Vänd tillbaka

February 22, 2021
Close the gap
#55 Vakna, Väx och Vänd tillbaka
Show Notes

The purpose of life is to discover your gift.

The work of life is to develop it.

The meaning of life is to give your gift away.

Västerländskt tänkande är ofta linjärt och vi ser livet som något som har en början, ett innehåll och ett slut. I öst är det mycket vanligare att se både livet och andra processer som något cirkulärt. Och det är en cirkel snarare än en linje jag skulle vilja att du ser framför dig när du lyssnar på dagens avsnitt och hör vad jag menar med Vakna, Väx och Vänd tillbaka.